image1 image2 image3

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela cz.5

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela cz.5

 

MSZE ŚWIĘTE KU CZCI DUCHA ŚWIĘTEGO W NASZEJ PARAFII

W bierzącym roku w naszym kościele parafialnym, podobnie jak w 2016, raz w miesiącu odprawiana jest Msza św. ku czci Ducha Świętego. Najbliższa już jutro w poniedziałek 20 marca o godz. 18.00 Czynimy to na prośbę samego Zbawiciela, który powiedział św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego: „Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę, byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy św. ku Jego czci, będzie uczczony przez Ducha Świętego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach. Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany".

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego - Miriam Baourdy, zwana także Małą Arabką, urodziła się 5 stycznia 1846 r. w Galilei, niedaleko Nazaretu, a zmarła 26 sierpnia 1878 r. w Betlejem. Żyła niespełna 33 lata, ale było to życie niezwykłe. „Nie pozostawiła żadnych pism, była zresztą prawie analfabetką. Zachowały się jednak relacje osób, które się z nią stykały. Dowiadujemy się z nich o jej wizjach, ekstazach, spełnionych proroctwach, także o improwizowanych poematach. Wszystko to przeżywała w sposób zupełnie zwyczajny, jak gdyby chodziło o rzeczy najnormalniejsze w świecie, nieświadoma swojej niezwykłości. Wywierała ogromny wpływ na otoczenie. Szerzyła przede wszystkim nabożeństwo do Ducha Świętego. Św. Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji 13 listopada 1983 r. w Rzymie. Papież Franciszek włączył ją do grona świętych 17 maja 2015 r.”  

Na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie  znajdziemy informację, że również belgijski kardynał Mercier żyjący sto lat temu wskazywał na nabożeństwo do Ducha Św. jako tajemnicę świętości i szczęścia: „Pragnę wyjawić Ci tajemnice świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł ukryć się w sanktuarium swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tegoż Ducha Świętego tymi słowami:

«O Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj, pocieszaj mnie. Powiedz co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotyka. Tylko okaż mi Twoją wolę.»

Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.”

Na wyżej wspomnianej stronie internetowej można również znaleźć modlitwy do Ducha Świętego.

Modlitwa  do Ducha Świętego

 

Przyjdź Duchu Święty,

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.

Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.

Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.

Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.

Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.

Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.

Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.

Przemień naszą noc w Twoje światło.

Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.

Wyprostuj nasze krzywe drogi,

Wypełnij naszą pustkę,

Oczyść nas z pychy,

Pogłębij naszą pokorę,

Rozpal w nas miłość,

Zgaś w nas zmysłowość.

Spraw, abyśmy widzieli siebie,

Jak Ty nas widzisz.

Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś

I byli szczęśliwi według słowa Twego:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 

Harmonogram Mszy św. ku czci Ducha Świętego w 2017 roku:

poniedziałek 20.03 godz. 18.00

poniedziałek 24.04 godz. 18.00

poniedziałek 22.05 godz. 18.00

poniedziałek 26.06 godz. 18.00

poniedziałek 17.07 godz. 18.00

poniedziałek 21.08 godz. 18.00

poniedziałek 25.09 godz. 18.00

poniedziałek 16.10 godz. 18.00

poniedziałek 20.11 godz. 18.00

poniedziałek 18.12 godz. 18.00

 

CZĘSTO CZYTANE

Statystyka

Użytkowników:
78
Artykułów:
239
Odsłon artykułów:
391201
2020  Tygodnik Salwatorski   ©