image1 image2 image3

3 Maja Uroczystość Najświętszej Marii Panny

3 Maja Uroczystość Najświętszej Marii Panny

Królowej Polski

 

 

Maj zaczyna się liturgiczną uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzoną 3 maja. W dniu tym obchodzimy również jedno z dwóch najważniejszych polskich świąt narodowych – Święto Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ten oto symboliczny sposób historia Polski po raz kolejny splata się z historią chrześcijaństwa. 

Od zarania Państwa Matka Boża czczona była w szczególny sposób: to z Bogurodzicą na ustach toczyli boje polscy rycerze, to Jan Długosz nazywał Ją naszą Panią, to wreszcie król Jan Kazimierz uznał Ją za Królową Polski, ślubując uroczyście we lwowskiej Katedrze:

„Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram.”

Zwracali się do Niej Polacy, szczególnie wtedy, gdy kraj nasz dotykały klęski i niepowodzenia. Niech przykładem tego będzie fragment poetyckiej „Do Najświętszej Panny Litanii” Kamila Cypriana Norwida : 

„Ludu, co świata rozrządzał połową 

I nie ma grobu ze swymi orłami... 

O! Matko dobra Ty, Polska Królowo, 

Módl się za nami..”  

I my w codziennej modlitwie powtarzamy „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami, bo bardzo nam Twej opieki potrzeba.

 

CZĘSTO CZYTANE

Statystyka

Użytkowników:
43
Artykułów:
239
Odsłon artykułów:
248026
2019  Tygodnik Salwatorski   ©