image1 image2 image3

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Tradycja głosi, że wkrótce po Zesłaniu Ducha Świętego oraz otrzymaniu daru języków apostołowie drogą losowania wybrali kierunki swych podróży misyjnych. Tomaszowi przypadła Persja i Indie. Znając jego skłonność do ryzykownych przedsięwzięć (por. J 11,16), możemy przypuszczać, że przyjął to z zadowoleniem. Ponadto w trudniejszych warunkach łatwiej zrzucić ciążący mu na pewno na sercu wyrzut zwątpienia. Nosił także w duszy skierowane bezpośrednio do niego słowa Mistrza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14,6).

Apostołowie wyruszyli w różne strony świata, by głosić Dobrą Nowinę i łączyć ludzi w chrześcijańskie wspólnoty wiary. Dzisiaj rzesze pątników pielgrzymują do ich grobów, by z miejsc świętych czerpać umocnienie w wierze. Oddajemy hołd prochom św. Piotra w Rzymie, św. Jakuba w Santiago de Compostela, św. Jana w Efezie... Najdalej jednak od rodzinnej Galilei spoczęły szczątki doczesne tego, który zwątpił – św. Tomasza Apostoła.

Dzieje Apostolskie nie wspominają o dalszych losach Tomasza zwanego Didymosem, czyli bliźniakiem. Natomiast tradycja oparta na apokryfach z II i III wieku przypisuje mu prowadzenie działalności ewangelizacyjnej wśród mieszkających w Persji Fartów oraz na terenie południowych Indii.

Według tych tekstów św. Tomasz Apostoł przebywał w Indiach od roku 52 do męczeńskiej śmierci w roku 72, zakładając wiele ośrodków promieniujących przez wieki chrześcijaństwem wschodnich rytuałów. Po przybyciu w XVI wieku Portugalczyków znaczna część tych ośrodków przyjęła zwierzchnictwo Rzymu. Ewangelizacja prowadzona przez portugalskich i hiszpańskich misjonarzy szybko przyczyniła się do dalszego wzrostu liczby katolików na tych terenach.

Katedra i grób Apostoła

Przejawem wczesnego kultu św. Tomasza było wzniesienie już w II wieku niewielkiej świątyni w słynącym cudami miejscu jego męczeństwa, zwanym Wzgórzem św. Tomasza. Następnie szczątki Apostoła przeniesiono do odległego około 10 km Mylapore, a nad grobem wybudowano kościół, o którym wspominał wenecki podróżnik Marco Polo w relacji ze swej podróży w 1292 roku. Portugalczycy zastali budowlę w ruinie, lecz już około 1520 roku wznieśli nową okazalszą świątynię, która przetrwała ponad 400 lat. Budowę obecnej katedry rozpoczęto w 1390, a zakończono w 1896 roku. Mylapore, to obecnie dzilnica Chennai (do 1997 r. Madras) gorącej, zatłoczonej, głośnej i przez znaczną część roku spowita gęstym smogiem Indyjska metropolio, stolici Tamil Nadu. Chennai to przykład typowego indyjskiego miasta z całym jego niepojętym dla przeciętnego Europejczyka chaosem, rozgardiaszem i nieustanną, całodobową wibracją. To także miasto z długą tradycją intelektualną i artystyczną, z licznymi religijnymi, parareligijnymi i duchowymi ośrodkami i szkołami. Głęboko konserwatywne miasto z nieskończenie długą, szeroką plażą, z fantastyczną (jedna z najostrzejszych na świecie) kuchnią, barwnymi bazarami, tłumami nieobecnych duchem, półnagich świętych mężów śpiących na chodnikach. Miasto pięknych świątyń, gór śmieci, żebraków ale także największe skupiska chrześcijan w Indiach. Kościół w Iniach , oprócz funkcji duszpasterskiej, spełnia tu ważną rolę cywilizacyjną. Prowadzone są szkoły, lecznice oraz ośrodki charytatywne. Budowane są piękne i nowoczesne świątynie. Liczba wiernych oraz powołań kapłańskich i zakonnych znacznie wzrosła w ostatnich latach.

Katedra św. Tomasza Apostoła w Chennai

Jasnokremowy kolor wieży, ścian i wieżyczek wyzłocony słońcem południa znakomicie harmonizuje z nieskazitelnym błękitem nieba. W widnym wnętrzu, na wprost głównego wejścia, pod mensą ołtarza znajduje się nisza, a w niej skromny grobowiec z kamiennych płyt mieszczący szczątki św. Tomasza. W centralnym punkcie ołtarza umieszczona jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego stojącego na kwiecie lotosu, a także widoczny w głębi ostrołukowy witraż przedstawiający św. Tomasza w otoczeniu Apostołów, wkładającego rękę do boku Chrystusa. Z lewej strony przy ścianie św. Tomasz siedzący na biskupim tronie. Wydaje się, jak gdyby właśnie nauczał zgromadzone rzesze słuchaczy lub przed dalszą podróżą powierzał swemu następcy zwierzchnictwo duchowe nad wspólnotą. Jest jeszcze słynąca łaskami figura Matki Bożej z Mylapore oraz figury świętych: Franciszka Ksawerego i Jana de Brito, którzy w XVI wieku prowadzili działalność misyjną na tych terenach. Kamienna tablica oraz pomnik upamiętnia pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II, który 5 lutego 1986 roku nawiedził tę bazylikę katedralną, modlił się u grobu Apostoła oraz błogosławił chorych i inwalidów. Godne uwagi jest muzeum katedralne, a w nim cenny relikwiarz zawierający m.in. grot włóczni, która przebiła pierś św. Tomasza.

Za Jerzym Bardskim ,,Królowa Apostołów – Miejsca Święte”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘSTO CZYTANE

Statystyka

Użytkowników:
71
Artykułów:
239
Odsłon artykułów:
359853
2020  Tygodnik Salwatorski   ©