TYGODNIK SALWATORSKI • 30.04.17 R. • NR 18 (1166) • ROK 24

 

1. Święty Jerzy

2. FATIMA (Preludium)

3. Maja Uroczystość Najświętszej Marii Panny

4. Golgota na murze otaczającym kościół