TYGODNIK SALWATORSKI • 19.03.17 r. • NR 12 (1160) • Rok 24

1. Kazania pasyjne – Salwator 2017 cz. 2 Modlitwa w Ogrójcu, El Greco

2. Prace konserwatorskie na terenie Parafii

3. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela cz.5